Verksamheter

Kvalitet, kunskap och innovation

Fasadglas har på fyra huvudsakliga verksamheter och täcker allt från rådgivning i idéfas och byggnation, till service och grossistverksamhet. Med kvalitet, kunskap och innovation kan vi möta alla de behov som kan uppstå under byggnationens process.  

Fasadentreprenad

Projekt- och systemutveckling

Glas- och metallservice

Glasgrossist

Fasadentreprenad

Fasadentreprenad är vår kärnverksamhet. Vi driver och utvecklar projekt i egen regi och tillsammans med partners/kund. Vi har kapacitet för större projekt och vår styrka är projekt med komplexare design eller teknik.

Projekt- och systemutveckling

Projekt- och systemutvecklingsgruppen kan i tidigt skede bistå med spetskompetens och beräkningar kring byggbarhet, ekonomi och hållbarhet. Genom ett tidigt samarbete kan vi skapa rätt förutsättningar.

Glas- och metallservice

Serviceavdelningen anlitas för att utföra allt från byten av traditionella fönsterglas och stora butiksrutor, till montage av metallpartier. Vi kan även utföra avancerade tätningar av glastak och fasadkonstruktioner i glas. 

 

Glasgrossist

Fasadglas grossistverksamhet erbjuder glas samt ett brett sortiment av tillbehör såsom beslag och profiler. Våra erfarna medarbetare bistår alltid med service och teknisk support.

 

Vill du veta mer om vad vi gör?