Verksamheter

Kvalitet, kunskap och innovation

Fasadglas har på fyra huvudsakliga verksamheter och har lång erfarenhet av allt från rådgivning i tidigt skede samt byggnation, till service och grossistverksamhet. Med kvalitet, kunskap och innovation kan vi möta alla de behov som kan uppstå under byggnationens process.

Fasadentreprenad

Fasadentreprenad driver och utvecklar projekt i egen regi och tillsammans med partners/kund. Vi har kapacitet för större projekt och vår styrka är projekt med komplexare design eller teknik.

Projekt- & Systemutveckling

Fasadglas kan i tidigt skede bistå med spetskompetens och beräkningar kring byggbarhet, ekonomi och hållbarhet. Genom ett tidigt samarbete skapar vi rätt förutsättningar och resultat. 

Glas- & Metallservice

Serviceavdelningen utför allt från byten av traditionella fönsterglas och butiksrutor, till montage av metallpartier. Vi kan även utföra avancerade tätningar av glastak och fasadkonstruktioner i glas. 

Glasgrossist

Fasadglas grossistverksamhet erbjuder brett sortiment av glas samt tillbehör såsom beslag och profiler. Våra erfarna medarbetare bistår alltid med service och teknisk support.

Fasadentreprenad

Fasadglasentreprenad driver och utvecklar projekt i egen regi samt tillsammans med partners/kund. Vi har kapacitet för större projekt och vår styrka är projekt med komplexare design eller teknik.

Projekt- och Systemutveckling

Fasaglas kan i tidigt skede bistå med spetskompetens och beräkningar kring byggbarhet, ekonomi och hållbarhet. Genom ett tidigt samarbete skapar vi rätt förutsättningar och resultat. 

Glas- och Metallservice

Serviceavdelningen utför allt från byten av traditionella fönsterglas och butiksrutor, till montage av metallpartier. Vi kan även utföra avancerade tätningar av glastak och fasadkonstruktioner i glas. 

 

Glasgrossist

Fasadglas grossistverksamhet erbjuder brett sortiment av glas samt tillbehör såsom beslag och profiler. Våra erfarna medarbetare bistår alltid med service och teknisk support.