Projekt- och systemutveckling

Rätt förutsättningar ger goda resultat

Projekt- och systemutvecklingsgruppen ger professionell rådgivning i tidiga skeden. Vi arbetar tillsammans med arkitekter, konsulter, byggföretag och fastighetsägare för att ta fram byggbara lösningar och för att nå unika projektmål. På så sätt kan vi säkerställa en smidig process – genom hela projektets gång. 

I avancerade byggprojekt är det av stor vikt att tidigt få en bild av projektets utmaningar och möjligheter. Det gäller ofta designmässiga utmaningar, men även klimat, miljö och ekonomi. Dessa områden hänger givetvis ihop – vilket ökar behovet av att tidigt få ett samarbete mellan arkitekt, beställare, konsulter och entreprenörer med specialkunskap. Fasadglas samarbetar idag med en grupp bestående av klimatkonsulter, solskyddsspecialister samt andra yrkesgrupper med teoretisk och praktisk specialkompetens – utifrån projektspecifika behov. 

 

Vårt erbjudande

Förstudie

Målsättningen är att på kort tid identifiera och lösa projektets trånga sektorer. För att tillsammans optimera och hitta lösningar som så långt som möjligt bibehåller eller förbättrar kvaliteten. Slutresultatet är byggbara lösningar som uppfyller projektets specifika krav och budget. 

Vilka är med i ett samarbete som detta?

Vår erfarenhet är att beställare, arkitekt tillsammans med en projektledare/projekteringsledare leder arbetet och bestämmer vad som skall utredas. Därefter tittar vi på vilka specialkompetenser som redan finns i projektet samt vilka som behöver adderas för att komma i mål. Från Fasadglas är det ofta medarbetare från Projekt- & Systemutvecklingsgruppen som deltar i tidiga skeden.

Vill du veta mer?